Nova skladiščna hala SIRK 25m x 60m x 6m v Ljubljani