Poslovno-proizvodni objekti

Kaj odlikuje naše objekte?

 • Objekte postavimo hitro in kakovostno v dogovorjenem času.
 • Uporabljamo najnovejše materiale in tehnološke rešitve v kombinaciji z že preizkušenimi.
 • Skrbimo, da so uporabljeni materiali in rešitve usklajeni z normam in predpisi glede varnosti in varovanja okolja.
 • Ogrevanje in razsvetljavo celotnega objekta in posameznih prostorov prilagodimo namenu in potrebam uporabe ter z ustreznimi rešitvami zagotovimo energetsko ekonomičnost objekta.
 • Zavedamo se, da je uporabnost objekta ključna:
  • Prostore, ki se razlikujejo po namenu povežemo v celoto tako, da je zagotovljena funkcionalna in racionalna uporaba.
  • Po dogovoru izvedemo tudi vso potrebno infrastrukturo in notranjo opremo.
 • Veliko pozornosti posvetimo tudi zunanjemu izgledu objekta in notranji opremi, kamor spadajo unikatne rešitve za fasado in streho, atraktivni vhodi v objekt, različne izvedbe talnih oblog in notranje opreme po vaši želji. Za dekorativne fasade in unikatne rešitve si oglejte Namenske gradnje.
 • Specifičen način gradnje, ki smo ga razvili, zagotavlja veliko fleksibilnost pri nadgradnji in prilagoditvi obstoječega objekta novim namenom. Objekt je mogoče hitro in enostavno povečati ali zmanjšati, povezati z obstoječimi ali novimi objekti…
 • Nudimo vam redno vzdrževanje in s tem trajno funkcionalnost in lep zunanji izgled objektov.